Sök på siten:

Akademiska Sjukhuset
Neuroradiologiska avdelningen
751 85 Uppsala

Linköpings Universitetssjukhus
Radiologiska avdelningen
581 85 Linköping

Norrlands Universitetssjukhus
Neuroradiologiska avdelningen
901 82 Umeå

Karolinska Universitetssjukhuset
Neuroradiologiska kliniken
171 76 Stockholm

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Neuroradiologiska avdelningen
413 45 Göteborg

Skånes universitetssjukhus

VO Bild och funktion

Sektion neuroradiologi

221 85 Lund

Ansvarig utgivare: Ordförande i SFNR
Birgitta Leiram
Neuroradiologi, Gröna stråket 2 plan2, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
Tel 031-3427162
E-post: Birgitta.Leiram@vgregion.se
Webmaster: Lars.Stenberg@skane.se
Senast uppdaterad: 2014-10-14