Sök på siten:

Kurs "Akut stroke"

Svensk Förening för Neuroradiologi anordnar även 2017 en tredagars kurs i akut strokediagnostik. Kursens huvudsyfte är att sprida kunskaper om modern diagnostik och behandling av akut stroke. Den hålls på svenska och vänder sig i första hand till de som handlägger akut stroke dvs. radiologer, neurologer och strokeintresserade internmedicinare. Kursen kan även vara relevant för sjuksköterskor som arbetar i och kring stroketeam.


Mer information finns i kursbroschyren. Kursen är öppen för anmälan. Sista anmälningsdag är 2017-02-17.


------------------------------------------------------------------------

Kurs "Neuroradiologi"

Svensk Förening för Neuroradiologi anordnar vidareutbildningskurs i neuroradiologi 2-9 oktober 2017. Kursen hålls även denna gång på Cypern, i Ayia Napa. Anmälningsblankett finns här, och här finns programmet.

 -------------------------------------------------------------------------

Europeiska kurser i neurointervention:

www.esmint.eu

Ansvarig utgivare: Ordförande i SFNR
Birgitta Leiram
Neuroradiologi, Gröna stråket 2 plan2, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
Tel 031-3427162
E-post: Birgitta.Leiram@vgregion.se
Webmaster: Lars.Stenberg@skane.se
Senast uppdaterad: 2016-11-20