Sök på siten:Relaterade sidor:
» Torgny Greitz föreläsare

Stipendier

======================================

Svensk förening för neuroradiologi (SFNR) utlyser 2016 två stipendier á SEK 15000:- som ekonomiskt stöd för deltagande i kurs eller konferens. Stipendierna kan sökas av medlem i SFNR. Aktivt deltagande i konferens (presentation, poster, abstract) premieras.

Ansökan skickas till föreningsseketerare Lars Stenberg:

Lars.Stenberg@skane.se

eller

Lars Stenberg

Sektion neuroradiologi

VO Bild och Funktion

221 85 Lund

 

Ansökningarna ska vara SFNR tillhanda senast 30/4 2016.


Utmärkelser

======================================

Torgny Greitz föreläsare

Föreningen har från 1987 anordnat "Torgny Greitz-föreläsningar". 
Mer information

Ansvarig utgivare: Ordförande i SFNR
Birgitta Leiram
Neuroradiologi, Gröna stråket 2 plan2, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
Tel 031-3427162
E-post: Birgitta.Leiram@vgregion.se
Webmaster: Lars.Stenberg@skane.se
Senast uppdaterad: 2016-01-04