Sök på siten:Relaterade sidor:
» Torgny Greitz föreläsare

Stipendier

SFNR resestipendium 2015

SFNR utlyser två resestipendier på vardera 15000 kronor för aktivt deltagande i stor vetenskaplig kongress (t.ex. ISMRS, RSNA) under 2015. Sista ansökningsdag är 15 april.

Stiftelsen för Medicinsk Bildering till Erik Lysholms minne

Stiftelsen har bildats av Svensk Förening för Neuroradiologi (SFNR) och har till ändamål att stödja forskning med medicinska bildgivande metoder för att få ökad kunskap om centrala nervsystemet och dess funktioner. Även klinisk forskning som ligger till grund för neurologisk eller neurokirurgisk verksamhet kan få stöd. I bildering inbegrips kartläggning både av morfologi likaväl som funktion eller dynamiska förlopp, med kända eller nya metoder. Stipendiet utlyses i början på året.
Inget stipendium utlyses 2015.

Utmärkelser

======================================

Torgny Greitz föreläsare

Föreningen har från 1987 anordnat "Torgny Greitz-föreläsningar". Mer information

Ansvarig utgivare: Ordförande i SFNR
Birgitta Leiram
Neuroradiologi, Gröna stråket 2 plan2, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
Tel 031-3427162
E-post: Birgitta.Leiram@vgregion.se
Webmaster: Lars.Stenberg@skane.se
Senast uppdaterad: 2015-03-17