Sök på siten:Relaterade sidor:
» Torgny Greitz föreläsare

Stipendier

Resestipendium

WFNRS arrangerar i Istanbul den neuroradiologiska världskongressen Symposium Neuroradiologicum den 7 – 12 september 2014.

SFNR utlyser två resestipendier á 15000kr. för aktivt deltagande. Information om ansökningsförfarandet finns i detta dokument.

Sista ansökningsdag är 15/4 2014.  

Stiftelsen för Medicinsk Bildering till Erik Lysholms minne

Stiftelsen har bildats av Svensk Förening för Neuroradiologi (SFNR) och har till ändamål att stödja forskning med medicinska bildgivande metoder för att få ökad kunskap om centrala nervsystemet och dess funktioner. Även klinisk forskning som ligger till grund för neurologisk eller neurokirurgisk verksamhet kan få stöd. I bildering inbegrips kartläggning både av morfologi likaväl som funktion eller dynamiska förlopp, med kända eller nya metoder. Stipendiet utlyses i början på året.

Utmärkelser

======================================

Torgny Greitz föreläsare

Föreningen har från 1987 anordnat "Torgny Greitz-föreläsningar". Mer information

6:16

Ansvarig utgivare: Ordförande i SFNR
Tommy Andersson
Neuroradiologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel 08-51775765
E-post: tommy.andersson@karolinska.se
Webmaster: Lars.Stenberg@skane.se
Senast uppdaterad: 2014-03-05