Sök på siten:

Kalender

 

Ämne  Plats  Tid  Intresseanmälan 
Kurs "Akut Stroke" Tallinn 30/3 2017
Kurs "Neuroradiologi" Cypern 2-9/10 2017
Ansvarig utgivare: Ordförande i SFNR
Birgitta Leiram
Neuroradiologi, Gröna stråket 2 plan2, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
Tel 031-3427162
E-post: Birgitta.Leiram@vgregion.se
Webmaster: Lars.Stenberg@skane.se
Senast uppdaterad: 2016-11-28