Styrelse SFNR 2019

 

 

Johan Wikström

Ordförande

BFC/Röntgen
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
johan.wikstrom@radiol.uu.se

 

Roger Siemund

Vice ordförande

VO Bild och funktion, Neuroradiologi
Entrégatan 7
221 85 Lund
Tel. 046-17 30 68

Roger.Siemund@med.lu.se

Lars Stenberg

Föreningssekreterare

VO Bild och funktion, Neuroradiologi
Entrégatan 7
221 85 Lund

Carl-Bertil Laurells gata 9

205 02 Malmö
Tel. 046-17 30 24
Lars.Stenberg@skane.se

 

Magnus Kaijser

Vetenskaplig sekreterare

Neuroradiologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
magnus.kaijser@sll.se

 

Lars Jönsson

Kassör

Neuroradiologi
Gröna stråket 2 plan 2
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
lars.m.jonsson@vgregion.se

Ida Blystad

Ledamot

Radiologi, institutionen för medicin och hälsa
Linköpings universitet
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

ida.blystad@regionostergotland.se

 

 

Birgitta Leiram

Ledamot

Neuroradiologi
Gröna stråket 2 plan 2
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel. 031-342 71 62
birgitta.leiram@vgregion.se

 

Håkan Almqvist

Ledamot

Neuroradiologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

hakan.almqvist@sll.se

 

Isabella Bjökman-Burtscher

Ledamot

Dept. of Radiology

Bruna stråket 11b, level 02

413 45 Göteborg

Tel. 0766 18 18 03

Isabella.Bjorkman-Burtscher@gu.se

Johan Wasselius

Ledamot

VO Bild och funktion, Neuroradiologi
Entrégatan 7
221 85 Lund
Tel. 046-17 30 82; 0725 46 78 84

Johan.Wasselius@skane.se