Välkommen till Svensk Förening för Neuroradiologi, SFNR!


SFNR är en sammanslutning av medlemmar, vilka arbetar inom och har intresse för neuroradiologi. 

Föreningens ändamål är att företräda specialitetens vetenskapliga och fackliga intressen, bedriva och stödja utbildning samt utgöra remissinstans.

 

SFNR är en delförening i Svensk förening för medicinsk radiologi (SFMR), och har nyligen blivit antagen som medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS). 

 

SFNR är "Institutional Member" i European Society of Neuroradiology (ESNR)

The history of the Swedish Society of Neuroradiology

SFNR.png