Välkommen till Svensk Förening för Neuroradiologi, SFNR!


SFNR är en sammanslutning av medlemmar, vilka arbetar inom och har intresse för neuroradiologi. 

Föreningens ändamål är att företräda specialitetens vetenskapliga och fackliga intressen, bedriva och stödja utbildning samt utgöra remissinstans.

 

SFNR är en delförening i Svensk förening för medicinsk radiologi (SFMR)

 

SFNR är en sektion i Svenska Läkaresällskapet och "Institutional Member" i European Society of Neuroradiology (ESNR)

The history of the Swedish Society of Neuroradiology