top of page
Välkommen till
Svensk Förening för Neuroradiologi!


SFNR är en sammanslutning av medlemmar, vilka arbetar inom och har intresse för neuroradiologi. 

Föreningens ändamål är att företräda specialitetens vetenskapliga och fackliga intressen, bedriva och stödja utbildning samt utgöra remissinstans.

 

SFNR är en delförening i Svensk förening för medicinsk radiologi (SFMR), och medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS). 

 

SFNR är "Institutional Member" i European Society of Neuroradiology (ESNR)
 

bottom of page