top of page

Riktlinjer för ST-utbildning i neuroradiologi

Svensk förening för medicinsk radiologi (SFMR) rekommenderar att utbildande enheter använder den europeiska föreningens utbildningshandbok (European Training Curriculum in Radiology). SFMR har författat ett förklarande försättsblad med tips om hur boken kan användas.

ST-utbildning i radiologi är indelad i tre nivåer; I, II och III. SFNR har gått igenom handboken och anpassat det innehåll som berör neuroradiologi efter svenska förhållanden, se kommentarer.

I paritet med SFMR’s generella rekommendationer för European Training Curriculum gäller level I för alla ST-läkare i radiologi.

Kriterierna i level II rör fördjupning inom neuroradiologi, där det dock finns områden som alla bör känna till oavsett om man fördjupar sig mot neuroradiologi eller inte. SFNR har därför identifierat de viktigaste områdena för den generella fördjupningen under år 4-5, oavsett vilken inriktning man väljer för sin fördjupning. (Observera att om man planerar att skriva EDiR gäller hela level I och II.)

För grenspecialiteten neuroradiologi gäller level III neuroradiologi och level II Head and Neck med kommentarer.

Level III Head and Neck ingår inte i grenspecialiteten neuroradiologi, utan är en ytterligare fördjupning i Head- and Neck-radiologi enligt ESHNR.

bottom of page