European Standards in Medical Training

UEMS publicerar europeiska riktlinjer för specialisering och subspecialisering i medicin.

2019 publicerades "Training Requirements in Interventional Neuroradiolgy". Dokumentet är framtaget i samråd med ESNR, EBNR och ESMINT.