På senaste föreningsmötet fattades beslut om att revidera SFNR:s stadgar.

Detta innebär att SFNR med största sannolikhet kommer att accepteras som medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS).

SLS ställer större krav än SFNR på innehållet i medlemsegistret varför SFNR:s medlemmar kommer att få ett mail med begäran om komplettering. Gäller i första hand postadress.

Ny distanskurs: Grundläggande neuroradiologi, v 6 2021

Vidareutbildningskurs i neuroradiologi, "Cypernkursen", är nu öppen för anmälan.

 

SFNR:s samtliga kurser hösten 2020 är INSTÄLLDA pga Covid-19-epidemin.