Kallelse till extra föreningsmöte i SFNR

På föreningsmötet 2019 ("årsmötet") beslutades att SFNR ska ansöka om att bli medlemsföreing i Svenska Läkaresällskapet i samband med sällskapets omorganisation. En förutsättning för att kunna bli medlemsförening är att SFNR:s stadgar anpassas till Läkaresällskaptets.

SFNR:s styrelse kallar därför härmed till extra föreningsmöte den 17/6 2020 kl. 16 (digitalt). På mötet kommer ett förslag om stadgeändring att väckas och ett förslag till reviderade stadgar att presenteras.

Dagordning.

Förslag till reviderade sradgar.

Ändrad eller tillagd text visas i rött.

Mötet hålls via Zoom: 

https://uu-se.zoom.us/j/63774402915

För ytterligare information om anslutningsmöjligheter till Zoom-mötet, se detta dokument.

SFNR:s samtliga kurser hösten 2020 är INSTÄLLDA pga Covid-19-epidemin.

 

Web-föreläsningar i neuroradiologi

ESNR organiserar kotnadsfria web-föreläsningar - se info på deras web-sida!