Anmälan till digital kurs "Vidareutbildning i neuroradiologi" är nu öppen via denna länk.

Mer information om kursen finns i denna broschyr.

 
Betala ej medlemsavgift till SLS 2021!

Som tidigare meddelats (se nedersta notisen!) är man från i år som medlem i SFNR också medlem i Svenska Läkaresällskapet (SLS). Man behöver inte länger betala separat avgift till SLS. Dessvärre har några medlemmar ändå fått både betalningsavi och påminnelse om att betala avgift. Om så är fallet: kontakta gärna SLS på medlem@sls.se och ange att du är medlem i SFNR. Läs mer här om du vill! 

 

Radiologisk gradering Nationellt Kvalitetsregister för Hydrocefalus (NKH)

Sedan många år finns ett nationellt kvalitetsregister för hydrocefaluspatienter, som är en del av Svenska Neuroregister. Registret innehåller data om kliniska symtom och resultat av kirurgi, vilket förs in i registret av opererande klinik.

 

Från och med 2021 kommer även radiologiska mått att ingå i registret.

SFNR ställer sig bakom rekommendationen på vilka parametrar som ska bedömas.

Läs mera här!

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har nu antagit SFNR som en medlemsförening och som medlem i SFNR är du nu medlem i SLS.

Från SLS hemsida:

Samtliga medlemmar i medlemsföreningen blir medlemmar i SLS, s.k. föreningsanknuten medlem och har samma förmåner som dagens individuella medlemmar, bland annat

  • möjlighet att delta i SLS programverksamhet till reducerat medlemspris  

  • möjlighet att söka forskningsanslag och resebidrag (styrs av stiftelsernas reglementen)

  • tillgång till lokaler i SLS hus till reducerat medlemspris

  • Fortbildningsdagar till reducerat medlemspris.

Medlemmar med annan yrkesbakgrund än läkare blir också föreningsanknutna medlemmar och betraktas som associerade medlemmar i SLS.

Läs gärna mer om vad detta innebär på SLS hemsida.

För dig som medlem i SFNR innebär det att du nu är automatiskt är medlem i SLS. Du behöver inte betala någon separat medlemsavgift till SLS.