Anmälan är öppen för Neuroradiologiskt forum 3-4 septermber 2020 i Linköping.

SFNR:S kurs "Huvud-halsradiologi" 30/3-3/4 2020 är INSTÄLLD pga. covid-19.

Med anledning av Covid-19 kommer kursen i Huvud-&Halsradiologi v14 att bli inställd. Vi beklagar verkligen detta liksom de olägenheter beslutet kan medföra. Vi hoppas att vi kan genomföra kursen till hösten och återkommer snart med mer information om detta. Samtliga kursdeltagare kommer att bibehålla sina platser till nästa kurs om önskemål om deltagande kvarstår.