Kallelse till extra föreningsmöte i SFNR

På föreningsmötet 2019 ("årsmötet") beslutades att SFNR ska ansöka om att bli medlemsföreing i Svenska Läkaresällskapet i samband med sällskapets omorganisation. En förutsättning för att kunna bli medlemsförening är att SFNR:s stadgar anpassas till Läkaresällskaptets.

SFNR:s styrelse kallar därför härmed till extra föreningsmöte den 17/6 2020 kl. 16 (digitalt). På mötet kommer ett förslag om stadgeändring att väckas och ett förslag till reviderade stadgar att presenteras.

SFNR:s samtliga kurser hösten 2020 är INSTÄLLDA pga Covid-19-epidemin.

 

Web-föreläsningar i neuroradiologi

ESNR organiserar kotnadsfria web-föreläsningar - se info på deras web-sida!