SFNR planerar flera kurser för 2022

Besök vår kurssida för information!

Betala ej medlemsavgift till SLS 2021!

Som tidigare meddelats är man från i år som medlem i SFNR också medlem i Svenska Läkaresällskapet (SLS). Man behöver inte länger betala separat avgift till SLS. Dessvärre har några medlemmar ändå fått både betalningsavi och påminnelse om att betala avgift. Om så är fallet: kontakta gärna SLS på medlem@sls.se och ange att du är medlem i SFNR. Läs mer här om du vill! 

 

Radiologisk gradering Nationellt Kvalitetsregister för Hydrocefalus (NKH)

Sedan många år finns ett nationellt kvalitetsregister för hydrocefaluspatienter, som är en del av Svenska Neuroregister. Registret innehåller data om kliniska symtom och resultat av kirurgi, vilket förs in i registret av opererande klinik.

 

Från och med 2021 kommer även radiologiska mått att ingå i registret.

SFNR ställer sig bakom rekommendationen på vilka parametrar som ska bedömas.

Läs mera här!