Kurser

Kurser i SFNR:s regi:

Kurs "Grundläggande neuroradiologi"

Vecka 6 2021 kommer det att gå en kurs i grundläggande neuroradiologi som motsvarar förra årets “Basal neuroradiologi” som ordnades i Solna 2020.

Den aktuella kursen kommer att vara helt digital (via Zoom) och anpassad till det digitala formatet. Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare i radiologi.

Anmälan till kursen är öppen och kan göras med e-post till: gl.neuroradiologi@gmail.com .

Kursen är LIPUS-granskad: https://www.lipus.se/kurs/grundlaggande-neuroradiologi/

Vidareutbildningskurs "Neuroradiologi" är flyttad till 2021

 -------------------------------------------------------------------------

Kongresser och övriga kurser:

Web-föreläsningar i neuroradiologi

ESNR organiserar kotnadsfria web-föreläsningar - se info på deras web-sida!

 
Europeiska kurser i neurointervention:

www.esmint.eu