Kurser

Kurser i SFNR:s regi:

 

"Unga neuroradiologer"

Anordnas 27-28/2 i Linköping. Information om symposiet finns här, och här finns anmälningsblankett.

Kurs "Modern strokediagnostik"

16-18/3 2020 i Tallinn. Information om kursen finns i denna broschyrAnmälan kan göras här.

Vidareutbildningskurs "Neuroradiologi"

21-28/9 2020. Kursen kommer att arrangeras på Cypern. Skälet till detta är i första hand pedagogiskt - vi sätter stort värde på att samtliga lärare är närvarande under hela kursen. Detta är svårt att åstadkomma om kursen arrangeras i Sverige. Vidare information publiceras så småningom.

SK-liknande kurs i basal neuroradiologi

Vecka 6 2020, Karolinska, Solna. Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare i radiologi.

Kursen är FULLTECKNAD.

Planerade kurser i SFNR:s regi:

Kurs "Head- neckradiologi"

Planeras till våren 2020 i Stockholm.  Ytterligare information kommer att publiceras här.

 -------------------------------------------------------------------------

Kongresser och övriga kurser:

4th SFCNS Congress and SFCNS Imaging Course

Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies ordnar kurs och kongress 23-26 oktober 2019 i Lausanne, Schweiz.

I samband med detta ordnar också OHBM (the Organization for Human Brain Mapping) ett symposium.

ESNR Spine Interventional Neuroradiology

Kursen arrangeras på Malta 25-27 oktober 2019.

The Annual Scandinavian-Baltic Meeting on Neurovascular Interventions

Mötet hålls i Göteborg 28-29/11. Se detta informationsblad för detaljer.

Akut neurologi i Sverige - In Real Life 7

Mer information om mötet finns här.

Program.

ECMRN - European congress of MR in neuropediatrics:

26-29/2 2020, Marseille. Mycket spännande program för den som är intresserad av pediatrisk neuroradiologi.

Europeiska kurser i neurointervention:

www.esmint.eu

IRL7 poster FINAL.jpg
ECMRN 2020.PNG