top of page

Kurser

Kurser i SFNR:s regi – 2024:

Kurs i Barnneuroradiologi planeras till hösten 2024.

Mer info kommer snart.

Övriga kurser – 2024:

  • Kurs i MR för läkare, 15-19 jan 2024

Mer info hittar du här

  • Nationell Kontrastmedelskurs, 31 jan - 2 feb 2024

Mer info hittar du här.

  • Grundläggande neuroradiologi,  v6 2024

Den mycket uppskattade kursen Grundläggande Neuroradiologi kommer att hållas via Zoom 6-10 feb 2023. Kursen anordnas vecka 6 varje år sedan 2019. Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare i radiologi, men också till ST-läkare och färdiga specialister i angränsande specialiteter såsom neurokirurgi och neurologi. På neuroradiologi.nu kan du läsa mer om kursen och anmäla ditt intresse för att delta vid nästa kurstillfälle

bottom of page