Kurser

Kurser i SFNR:s regi:

Kurs "Modern strokediagnostik"

16-18/3 2020 i Tallinn. Information om kursen finns i denna broschyrAnmälan kan göras här.

Vidareutbildningskurs "Neuroradiologi"

21-28/9 2020. Kursen kommer att arrangeras på Cypern. Skälet till detta är i första hand pedagogiskt - vi sätter stort värde på att samtliga lärare är närvarande under hela kursen. Detta är svårt att åstadkomma om kursen arrangeras i Sverige.

Mer information om kursen finns här. Anmälningsblankett finns här.

SK-liknande kurs i basal neuroradiologi

Vecka 6 2020, Karolinska, Solna. Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare i radiologi.

Kursen är FULLTECKNAD.

Kurs "Huvud-halsradiologi"

30/3 - 3/4 2020 i Stockholm. Information om kursen finns här.  Kursen är FULLTECKNAD. Jessica Filipsson (jessica.filipsson@sll.se) administrerar eventuella reservplatser.

 -------------------------------------------------------------------------

Kongresser och övriga kurser:

Akut neurologi i Sverige - In Real Life 7

Mer information om mötet finns här.

Program.

ECMRN - European congress of MR in neuropediatrics:

26-29/2 2020, Marseille. Mycket spännande program för den som är intresserad av pediatrisk neuroradiologi.

Europeiska kurser i neurointervention:

www.esmint.eu

IRL7 poster FINAL.jpg
ECMRN 2020.PNG