Kurser

Kurser i SFNR:s regi:

Kurs "Modern strokediagnostik" är INSTÄLLD pga covid-19.

Kurs "Huvud-halsradiologi"

30/3 - 3/4 2020 i Stockholm.  Kursen är INSTÄLLD pga. covid-19.

Med anledning av Covid-19 kommer kursen i Huvud-&Halsradiologi v14 att bli inställd. Vi beklagar verkligen detta liksom de olägenheter beslutet kan medföra. Vi hoppas att vi kan genomföra kursen till hösten och återkommer snart med mer information om detta. Samtliga kursdeltagare kommer att bibehålla sina platser till nästa kurs om önskemål om deltagande kvarstår. 

Kurs "Grundläggande kurs i barnneuroradiologi"

2/9 - 4/9 2020, Rånäs slott utanför Stockholm. Kursbroschyr med mer information finns här. Länk till kursanmälan. 

Neuroradiologiskt forum

3-4/9, Linköping. Anmälningsformulär finns här.

Vidareutbildningskurs "Neuroradiologi"

21-28/9 2020. Kursen kommer att arrangeras på Cypern. Skälet till detta är i första hand pedagogiskt - vi sätter stort värde på att samtliga lärare är närvarande under hela kursen. Detta är svårt att åstadkomma om kursen arrangeras i Sverige.

Mer information om kursen finns här. Anmälningsblankett finns här.

 -------------------------------------------------------------------------

Kongresser och övriga kurser:

Europeiska kurser i neurointervention:

www.esmint.eu