top of page

SFNR:s hedersföreläsning
(f.d.Torgny Greitz-föreläsning)

Föreningen har från år 1987, med endast ett par års undantag, anordnat "Torgny Greitz-föreläsningar". 

Fonden har skapats av Svensk Förening för Neuroradiologi för att hedra professor Torgny Greitz för hans enastående insatser inom svensk neuroradiologi. Fondens ändamål är att en gång om året täcka kostnaderna i samband med att en internationellt känd forskare inom den neuroradiologiska interssesfären, inbjudes att hålla en föreläsning, vars namn skall vara "Torgny Greitz-föreläsningen". Denna kan hållas:

  • i samband med vetenskapligt möte eller fortbildningskurs i föreningens regi.

  • eller anordnas fristående från annat arrangemang, varvid föreläsningen i första hand bör hållas vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm.

Föreningens styrelse utväljer och inbjuder gästföreläsare. 

Strävan är att inbjuda en gästföreläsare per år. 

Från och med 2024 kallas denna föreläsning för SFNR:s hedersföreläsning.

Föreläsare genom åren:

1987 Professor George du Boulay, London.
Prof. du Boulay är en av centralfigurerna inom europeisk neuroradiologi och var 1987 chef för Lysholm Dept. of Neuroradiology vid The National Hospital, Queen Scuare i London. 

1988 Professor Jean-Jacques Merland, Paris. 
Ämne: Extracranial vascular malformations in the head- and neck region.
Professor Merland är en av världens ledande experter på interventionell neuroradiologi och var 1988 en av pionjärerna inom sitt område. 

1989 Professor Giovanni Di Chiro, USA.
Ämne: Spinal cord imaging: A paradigm for neuroradiological research. 
Prof. Di Chiro är en av många amerikanska neuroradiologer som har sin grundutbildning i neuroradiologi vid Seraphimerlasarettet i Stockholm. 1989 var Di Chiro Professor vid National Institute of Health (NIH) i Bethesda, USA. 

1990 Föreläsningen inställd. 

1991 Professor Makthar Gado, USA.
Ämne: Displaying MR-related parameters. An attempt to improve tissue characterisation.
Professor Mokhtar Gado var 1991 en av de ledande neuroradiologerna som i många år varit i frontlinjen inom ämnets utveckling. 

1992 Föreläsningen inställd. 

1993 Professor Pierre Lasjaunias, Paris.
Ämne: Recent advances in pediatric interventional neuroradiolgy.
Från början har Prof. Lasjaunias gjort en imponerande karriär som interventionell neuroradiolog och var 1993 ansvarig för denna verksamhet vid Hopital Bicètre i Paris. Han är en av dagens absolut främsta internventionalister med starka pediatriska intressen. 

1994 Professor Ian Isherwood, Manchester.
Ämne: Neuroradiology in Europe -a Virtual Reality?
Professor Isherwood var 1994 en av världens ledande radiologer, både inom allmänradiologi och neuroradiologi. Han var centralt engagerad inom Europeiska organ såsom UEMS aoch EAR. 

1995 Professor Danielle Balériaux.
Ämne: Discovery of the last "white continent" in neuroradiology - MRI of the spinal cord.
Professor Balériaux var 1995 en av Europas ledande neuroradiologer med MRT av ryggmärgen som ett av sina många specialområden. 

1996 Professor Derek C. Harwood-Nash, Canada.
Ämne: Child abuse and the brain: The clinical iceberg. Professor Harwood-Nash etablerade sig 1976 som den moderna pediatriska neuroradiologins fader och har sedan dess behållit en central roll internationellt. 

1997 Docent Sten Cronqvist, Lund.
Ämne: Neuroradiologisk vårstädning.
Sten Cronquist är den svenske neuroradiolog i sin generation som vid sidan av Torgny Greitz haft det bredaste internationella kontaktnätet. Han är founding member av såväl ESNR som SFNR. Han var president i European Society of Neuroradiology 1987-90. 

1998 Professor Ivan Moseley, London.
Ämne: Imaging of the anterior visual pathway.
Ivan Mosely var under 90-talet chef för Lysholm Dept. of Neuroradiology vid The National Hospital, Queen Scuare i London. Han är Chief Editor för tidskriften "Neuroradiology". 

1999 Professor Guiseppe Scotti, Italien.
Ämne: "Evolution of neuroradiological diagnosis of endocrine dysfunctions"
Professor Scotti är obestridd portalfigur inom den moderna italienska neuroradiologin. Han är chef för den neuroradiologiska adelningen vid San Rafaele universitetssjukhus i Milano. 

2000 Professor Ingar Skalpe, Norge.
Ämne: "Kontrastmedel i subarachnoidala rummet: Historik, nutid och framtid."
Nestorn inom Norsk neuroradiologi vid sekelskiftet är Ingar Skalpe. Hans namn är för alltid förknippat med metrizamidens segertåg inom neuroradiologin. Han är professor vid Rikshospitalet i Oslo. 

2001 A. James Barkovich, USA.
Ämne: Brain Anomalies presenting in Adults.
Efter Derek Harwood-Nashs bortgång är James Barkovich Nordamerikas ojämförligt främste barnneuroradiolog. Hans lärobok som redan finns i flera upplagor är standard som referensbok på alla röntgenavdelningar.

2002 Carsten Gyldensted, Århus, Danmark
Ämne: De motui sanguinis cerebri - Från anatomi och fysiologi mot ämnesomsättning.

2003 Isabelle Berry, Frankrike
Ämne: Evolution of diffusion MRI in Neuroradiology.

2004 Michael Sage, Australien
Ämne: The blood-brain barrier: The basis of modern neuroimaging.

2005 Anne Osborn, USA
Ämne: the Brain Microvasculature: Radiologic Pathologic correlations and Imaging Approach.
Professor i radiologi vid University of Utah School of Medicine. Har publicerat drygt 10-tal textböcker där "Diagnostic Neuroradiology" är den mest kända och som finns tillgänglig på de flesta svenska röntgenklinikerna. 1988 valdes Anne Osborn som den första kvinnan till ordförande i American Society of Neuroradiology.

2006 Luc Picard, Frankrike
Luc Picard utnämndes till biträdande professor i neuroradiologi 1970, har därefter under många år varit professor och klinikchef i neuroradiologi vid Universitetssjukhuset i Nancy, Frankrike. Som pionjär inom neuroradiologisk intervention gjorde han redan 1968 sina första emboliseringsserier. Professor Picard har under flera år haft ledande positioner i många internationella neuroradiologiska föreningar. Bland annat kan nämnas Working Group in Interventional Neuroradiology (WIN), World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology, ESNR, Franska föreningen för neuroradiologi (SFNR) samt WFNRS där han för närvarande är ordförande.  Han har arrangerat stora internationella möten såsom i Val d’Isère (WIN) 1982 och XVII:e  Symposium Neuroradiologicum i Paris 2002. Förutom sitt uppdrag som chefredaktör för Journal of Neuroradiology i många år har han publicerat över 400 artiklar och hållit mer än 300 gästföreläsningar. 1999 utnämndes professor Picard till medlem i den franska akademin för kirurgi och 2002 erhöll han den fina utmärkelsen ”Chevalier de la Légion d’Honneur”

2007 Tomas Hindmarsh, Sverige
Ämne: I Lyrans stjärnbild. Erik Lysholm och arvet efter honom
Tomas Hindmarsh har varit en av förgrundsfigurerna inom modern svensk neuroradiologi. Han deltog under 70-talet i den tidiga utvecklingen av datortomografitekniken då han tjänstgjorde vid Neuroradiologiska kliniken, Karolinska sjukhuset. Han har också varit en ledande person vid introduktionen och utvecklingen av MR-tekniken i Sverige, som chef för MR-Centrum, Karolinska sjukhuset. Tomas Hindmarsh har också haft stor betydelse för Svensk Förening för Neuroradiologi, där han innehaft styrelseposter under långa perioder. Han är numera hedersmedlem i föreningen.

2008 Pål Svendsen, Göteborg
Ämne: Ett interventionellt liv.
Pål Svendsen är pionjär inom Nordisk neurointervention genom att bygga upp Nordens första interventionsenhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1980. Neurointerventionsverksamheten utvecklades mycket under de decennier Pål Svendsen var chef och är idag en mycket väl fungerande enhet. Förutom ett par år i USA och något år vid Rigshospitalet i Köpenhamn har Pål Svendsen varit västkusten trogen. Han har haft ett flertal akademiska uppdrag och under långa perioder haft styrelseuppdrag i Svensk Förening för Neuroradiologi, Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och Nordisk Förening för Neuroradiologi. Pål Svendsen erhöll Svenska Läkarsällskapets pris 1994 och har därefter utnämnts till hedersmedlem i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, Seldingersällskapet, Nordisk Förening för Neuroradiologi och senast 2004 i Svensk Förening för Neuroradiologi.

2009 Dan Greitz, Karolinska Sjukhuset
Ämne: Ny princip för blodcirkulationens styrning av homeostasen: Från passiv till aktiv transport genom kapillärväggen.

2010 Rüdiger von Kummer, Tyskland
Prof of Neuroradiology, Dresden University Stroke Center
Ämne: "Is time brain? The problem of therapeutic time-window for ischemic stroke"

2011 Raili Raininko, Uppsala  
”Revolutioner inom genetik och avbildning ritar om sjukdomskartan”
Raili Raininko har en lång neuroradiologisk erfarenhet och har sedan 1994 varit professor i Uppsala inom neuroradiologi. Under årens lopp har hon haft ett flertal doktorander dels i Uppsala och dels i Helsingfors samt producerat över 130 artiklar inom neuroradiologi varav över 100 handlar om MR.

2012 Daniela Prayer, Wien Österrike
“MRI of the fetal brain the present and future“ 
Daniela Prayer har speciellt focus på pediatrisk neuroradiologi och har under åren forskat och publicerat ett stort antal artikal med inriktning på fetal MR.

2013 Karel Terbrugge

Chair in Interventional Neuroradiology, Professor of Radiology and Surgery and Head Division of Neuroradiology, University of Toronto

Title: Intracranial vessel wall imaging, early results and implications for management.

This year we are honoured to welcome Professor Terbrugge from Toronto. A highly experienced and respected specialist in the field of Interventional Neuroradiology who for many years has been supporting the Swedish Neuroradiologists offering fruitful training opportunities and valuable mentorship.

2014 Sven Ekholm

This year we are honoured to welcome Professor Sven Ekholm, who studied medicine, and graduated 1984 with the thesis "Contrast media neurotoxicity" at the University of Lund. In 1997 he got a position as professor of Neuroradiology in Gothenburg and in 2002 he moved to Rochester where he held a position as professor of Radiology and as a Director of Neuroradiology research. 2009 he was appointed professor of Neurosurgery and from 2013 he is professor Emeritus of the University of Rochester and Professor and Senior Advisor of the University of Gothenburg. His field of interest is advanced MRI.

Title: "Diffusion tensor imaging is a valuable clinical tool - or, not ready yet?"

2015 Sven Haller

Assistant professor in neuroradiology and senior lecturer (Privatdocent) at University Hospital Geneva, Switzerland. Leader for research group for clinical neuroradiology and advanced neuroimaging techniques at University of Geneva neuroscience center. 

Title: “Pearls and Pitfalls of pre-surgical fMRI & DTI”

2016 Tommy Andersson

Neurosurgeon and neuroradiologist at Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, with excellent experience in intervetional radiology, including acute thrombectomy.

Title: " Trombektomi - från snara och korkskruv till effektivt nätfiske"

2017 Ric Harnsberger

Professor of Radiology and R.C. Willey Chair of Neuroradiology at the University of Utah. He is an internationally recognized expert in head and neck imaging, having published over 250 articles and eight books in this area. Dr. Harnsberger is also Chair and CEO of AMIRSYS, Inc., a medical electronic decision support company.

Title:"Congenital & Developmental Lesions of the Central and Posterior Skull Base: What the Radiologist Needs to Know "

2018 Elna-Marie Larsson

Elna-Marie Larsson, MD, PhD, is professor emerita of neuroradiology at Uppsala University and visiting professor at Linkoping University, Sweden.

She has published around 200 papers in peer reviewed scientific journals and 30 descriptive articles and textbook chapters. She has been main supervisor of 12 PhD students and co-supervisor of 10 PhD students who have defended their doctoral theses and is presently main supervisor of 2 PhD students and co-supervisor of 4 PhD students with ongoing doctoral research.

Ongoing research is focused on advanced cerebral MR imaging of the brain with applications in dementia and normal pressure hydrocephalus. Her clinical activity includes CT and MRI of the brain, spine and ear, nose and throat (ENT). She has been director of neuroradiology and of MRI at the department of radiology, Uppsala University Hospital.  

She has been president of the European Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB), the Swedish Society of Neuroradiology (SFNR), the Nordic Society of Neuroradiology (NSNR), and the Danish Society for Medical Magnetic Resonance (DSMMR).

Title: "Vidgade Vyer på Vida Ventriklar VVVV"

2019 Pia Maly Sundgren

Pia Maly Sundgren, MD, PhD, is professor of Diagnostic radiology and Co-Director for Lund University BioImaging Center at Lund University, Lund Sweden. In addition, and adjunct professor of Clinical research at University of Michigan, Ann Arbor, USA.

She has published over 200 papers and reviews in peer reviewed scientific journals, edited a few books and been guest editor as well as written 22 textbook chapters. She has been main supervisor of three PhD students, 4 master students in clinical research and 10 medical students, and co-supervisor of 1 PhD student who have defended their doctoral theses and is presently main supervisor of 2 PhD students and co-supervisor of 2 PhD students with ongoing doctoral research. In addition, she has mentored over 20 undergraduate and graduate students in research.

Ongoing research focus on advanced MR imaging of the brain with applications in brain tumors and autoimmune diseases in which she collaborates national and international. In both these areas, funded from different national funding agencies and foundations.  Her clinical activity includes CT and MRI of the brain, spine in pediatrics and adults. She is the Head of Department of Radiology, Institution of Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden.

She has been president of the International Society of Magnetic resonance imaging in Medicine (ISMRM), is president of European Society of Neuroradiology (ESNR), and General Secretary of the World Federation of Neuroradiology Societies (WFNRS).

She is well recognizied faculty at congresses and courses with over 400 invited lectures and workshops.

Prof. Sundgren has been awarded, among others, the MICHR Michigan Clinical and Translational Research Distinguished Mentor Award, the Minerva Leadership Award from the Medical Faculty of Lund University, the Nelson Mandela Gold medal for unique contribution to the South African Radiology, South Africa, and is Senior ISMRM Fellow.

Title: Accidentellt och icke-accidentellt pediatriskt neurotrauma

2020 Föreläsningen inställd

2021 Föreläsningen inställd

2022 Michael Söderman

Associate Professor Michael Söderman started his training in interventional neuroradiology in 1993 at Hôpital Bicêtre, close to Paris, with Professor Pierre Lasjaunias. At the same time he began his clinical practice at Karolinska hospital. He has since devoted his career to neurointervention and related research. He has published about 140 papers in peer-reviewed journals and presented at numerous international congresses and meetings.  He is past president of the World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology and has been very much engaged in the teaching activities of the Federation.

Title: Arteriovenösa shuntar i CNS – från röntgenbild till genetik

2023 Professor Meike Vernooji (Erasmus, Rotterdam)

Meike Vernooij, MD, PhD is a neuroradiologist, Head&Neck Radiologist and Professor of Population Imaging at the Departments of Radology & Nuclear Medicine and Epidemiology at Erasmus University Medical Center. A specific focus of her work is imaging biomarkers which may be used as preclinical markers for cerebrocasvular and neurodegenerative diseases. She has authored over 230 peer-reviewed publications, supervised many PhD students and postdocs. She combines her research with clinical neuroradiology.

Title: Imaging in dementia: the past, the present and the future.

 

bottom of page