top of page

Div. föreläsningar och länkar

Röntgenveckan 2018, tema "Huvud- halsradiologi"

Lennart Flygare: Strukturerad granskning DT hals

Röntgenveckan 2016, tema "Småkärlssjukdom"

Anders Wallin: Why should white matter Changes be taken into account; the Clinical dementia perspective

Sara Shams: Små kärl, viktiga sjukdomar

Elna-Marie Larsson: Standardiserad rapportering av småkärlssjukdom

Diverse

Radiologisk tumörklassifikation av hypofystumörer i Svenska Hypofysregistret. Detta dokument har författats gemensamt av Svenska Hypofysgruppen och SFNR. Det beskriver ett nytt klassifikation som från nu ska användas i Svenska Hypofysregistret (ersätter SIPAP).

Användande av MR för diagnos och uppföljning av MS. Rådgivande dokument utformat av Svenska MS-sällskapet i samarbete med Svensk Förening för Neuroradiologi.

Akut stroke (SITS)

The radiology assistant


European Society of Neuroradiology (ESNR)

Svensk förening för bild- och funktionsmedicin (SFBFM)

World Federation of Neuroradiological Societies (WFNS)

European Union of Medical Specialists (UEMS) – Division of Neuroradiology

Svenska Läkaresällskapet (SLS) 

bottom of page