top of page

Erik Lysholms minne

Stiftelsen för Medicinsk Bildering till Erik Lysholms Minne

 

 

Stiftelsen har bildats av Svensk Förening för Neuroradiologi (SFNR) genom generösa donationer och har till ändamål att stödja forskning med medicinska bildgivande metoder för att få ökad kunskap om centrala nervsystemet och dess funtioner. Även klinisk forskning som ligger till grund för neurologisk eller neurokirurgisk verksamhet kan få stöd. I bildering inbegrips kartläggning både av morfologi likaväl som funktion eller dynamiska förlopp, med kända eller nya metoder.

bottom of page