Styrelse SFNR 2022

roger-siemund-portrait_1800000006836270.

Ordförande

Roger Siemund

VO Bild och funktion, Neuroradiologi
Entrégatan 7
221 85 Lund
Tel. 046-17 30 68

Roger.Siemund@med.lu.se

Blystad.png
selfie.jpg

Vice ordförande

Ida Blystad

Röntgenkliniken Universitetssjukhuset

581 85 Linköping

ida.blystad@regionostergotland.se

Föreningssekreterare

Lars Stenberg

VO Bild och funktion, Neuroradiologi
Entrégatan 7
221 85 Lund

Tel. 046-17 30 24
Lars.Stenberg@skane.se

Kaijser.JPG

Vetenskaplig sekreterare

Magnus Kaijser

Neuroradiologiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
magnus.kaijser@sll.se

Karin Sundström.png

Kassör

Karin Sundström

Neuroradiologi
Blå stråket 5, plan 1, Neuroradiologi
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Tel. 031-3427180
karin.a.sundstrom@vgregion.se

David_Faellmar.jpg

Ledamot

David Fällmar 

Bild- och funktionsmedicinskt centrum

Akademiska sjukhuset

Ing 70, 1tr

75185 Uppsala

Tel. 0730-508792
David.fallmar@radiol.uu.se

Isabella.jpg

Ledamot

Isabella Björkman-Burtscher

Neuroradiologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset &

Göteborgs Universitet

Bruna stråket 11b

413 45 Göteborg

Tel. 0766 18 18 03

Isabella.Bjorkman-Burtscher@gu.se

Wasselius_3.jpg

Ledamot

Johan Wasselius

VO Bild och funktion, Neuroradiologi
Entrégatan 7
221 85 Lund
Tel. 046-17 30 82; 0725 46 78 84

Johan.Wasselius@skane.se

Håkan Almqvist.PNG

Ledamot

Håkan Almqvist

Capio St Göran Radiologi

hakan.almqvist@capiostgoran.se

Pär Asplund.jpg

Ledamot

Pär Asplund

Bild- och funktionsmedicin Västerbotten

Norrlands universitetssjukhus

901 85 Umeå

Tel. 0706-833 733

par.asplund@regionvasterbotten.se