top of page

Styrelse SFNR 2023

Blystad.png

Ordförande

Ida Blystad

Röntgenkliniken Universitetssjukhuset

581 85 Linköping

ida.blystad@regionostergotland.se

David_Faellmar.jpg

Vice ordförande

David Fällmar 

Bild- och funktionsmedicinskt centrum

Akademiska sjukhuset

Ing 70, 1tr

75185 Uppsala

Tel. 0730-508792
David.fallmar@radiol.uu.se

Portrait photo.jpg

Föreningssekreterare

Charalampos Georgiopoulos

VO Bild och funktion, Neuroradiologi

Entrégatan 7
221 85 Lund

Charalampos.Georgiopoulos@skane.se

Tobias3.PNG

Vetenskaplig sekreterare

Tobias Granberg

Neuroradiologiska kliniken

Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm

tobias.granberg@ki.se

Karin Sundström.png

Kassör

Karin Sundström

Neuroradiologi
Blå stråket 5, plan 1, Neuroradiologi
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Tel. 031-3427180
karin.a.sundstrom@vgregion.se

Ledamot

Monica Widell

Örebro

Monica.Widell@regionorebrolan.se

Isabella.jpg

Ledamot

Isabella Björkman-Burtscher

Neuroradiologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset &

Göteborgs Universitet

Bruna stråket 11b

413 45 Göteborg

Tel. 0766 18 18 03

Isabella.Bjorkman-Burtscher@gu.se

Wasselius_3.jpg

Ledamot

Johan Wasselius

VO Bild och funktion, Neuroradiologi
Entrégatan 7
221 85 Lund
Tel. 046-17 30 82; 0725 46 78 84

Johan.Wasselius@skane.se

Ledamot

Margareta Nilsson

VO Bild och funktion, Neuroradiologi
Entrégatan 7
221 85 Lund
Tel. 046-17 30 82; 0725 46 78 84

Margareta.A.Nilsson@skane.se

P-A.PNG

Ledamot

Per-Anders Persson

Bild- och funktionsmedicin Västerbotten

Norrlands universitetssjukhus

901 85 Umeå

Tel: 073-0383857

PerAnders.Persson@regionvasterbotten.se

bottom of page